FANDOM


Moc temného pána se skutečně neukazuje v ničem tak zřetelně jako v odcizení, které rozděluje ty, kdo dosud stojí proti němu. Přesto ve světě mimo Lothlórien, snad kromě Roklinky, nalézáme tak málo víry a důvěry, že se neodvažujeme vlastní důvěřivostí ohrozit svou zemi. Žijeme teď na ostrově mezi mnoha nebezpečími a ruce míváme častěji na tětivě než na strunách harfy.

–Haldir, Pán prstenů, "Lothlórien"

Haldir byl elf z Lothlórienu, strážce severních hranic Lórienu. Byl také průvodcem společenstva, když vstoupili do lesů Galadriel . Potom co společenstvo opustilo Lothlórien, Haldir se vrátil ke svým p
Haldir02

Haldir

ovinnostem jako strážce a od té doby se o něm mnoho neví. Pravděpodobně bránil Lórien proti silám Dol Gulduru v březnu 3019 a možná se i podílel na protiútoku a zničení Dol Gulduru. Ve filmové adaptaci byla Haldirova role hodně rozšířena, stal se dobrým přítelem společenstva a vedl armádu elfů vyslanou na pomoc Théodenovi v bitvě u Helmova Žlebu. Ta se mu však stala osudnou a Haldir byl zabit skurut - haiem.
Haldiroflorien

Haldir umírá